Verohallinnon optikkoalalle antama ohjaus korvattava yhteistyössä laaditulla, julkisella ohjeella

Mediatiedote

Verohallinnon 24.9. optikkoliikkeille antamassa ohjauksessa puututaan poikkeuksellisella tavalla yrityksen oikeuteen määrittää toimintaansa sopivin tapa laskea yritystoiminnan yleiskulujen arvonlisäverovähennysprosentti. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry katsoo Verohallinnon ylittäneen toimivaltansa ja hätiköineen ohjauksessaan, joka aiheuttaa epävarmuutta alan yrityksissä. Ohjaus pitää korvata yhteistyössä laaditulla, julkisella ohjeella.

Arvonlisäverotusta koskevassa tuoreessa ohjauksessa määrätään laskemaan yleiskulujen vähennysprosentti liian kaavamaisella, Verohallinnon määräämällä tavalla. Yksityiskohtainen ohjaus ei mahdollista yritystoiminnan luonteen huomioonottamista ja on siten ennenkuulumatonta.

”Optikkoala on toivonut yhteistyötä ja linjauksia, joilla taataan tasavertainen asema yrityksille”, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. ”Nyt Verohallinto on antanut ohjauksensa ennen kuin dialogi on käyty.”

”Hätiköiden annettu ohjaus on huonoa viranomaistoimintaa. Yksityiskohtaisen tarkka ohjaus, johon ei saa hakea muutosta, ei ole arvonlisäverolain hengen mukaista. Laki nimenomaan takaa yritykselle oikeuden määrittää sopivimman menetelmän yleiskulujen vähennysprosentin laskemisesta; eli yritys voi määrittää mikä on se menetelmä mikä parhaalla mahdollisella tavalla jakaa yrityksen vähennyskelpoiset yleiskulut”, Tast muistuttaa.

Optikkoalan toive ohjeistuksesta juontuu Verohallinnon yllättäen muuttuneista arvonlisäverolinjauksista ja uusien linjausten myötä koko toimialaan kohdistetuista verotarkastuskampanjoista.

Optikkoliikkeet eivät ole tyytyneet tiukentuneisiin linjauksiin. Monet yritykset ovat hakeneet muutosta heille verotarkastuksilla määrättyihin maksuunpanoihin. Tapauksia on kesken hallinto-oikeudessa, ja viimeiset linjaukset optikkoliikkeiden arvonlisäverokysymyksiin antaa ajallaan korkein hallinto-oikeus.

”On käsittämätöntä, että Verohallinto antaa valituskelvottoman ohjauksen asiaan, josta vielä odottelemme hallinto-oikeuden päätöksiä”, sanoo NÄE ry:n Tast. ”Verohallinto on viime vuosina panostanut kiitettävästi dialogiin ja yhteistyöhön eri toimialojen kanssa. Optikkoalan tapauksessa dialogi on puuttunut.”

”Ei ole tiedossa, että Verohallinto olisi aikaisemmin ohjeistanut tiettyä toimialaa laskemaan yleiskuluprosentin tietyllä tavalla”, vahvistaa Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola pitää huolestuttavana yhden toimialan yleiskulujen arvonlisäverovähennysprosentin laskemiseen puuttumiseen tällä tarkkuudella.

”Tarpeettoman yksityiskohtainen ohjaus kaventaa yritysten ja toimialojen oikeutta määrittää vähennysten jakokaava yrityksen liiketoiminta huomioiden. Tämänlaisen tulkinnan ei pidä antaa yleistyä tälle eikä muillekaan toimialoille”, Ruohola sanoo.

Nyt vain osalle optikkoliikkeistä lähetetty ohjaus ei tule tavoittamaan toimialaa kattavasti, eikä sen toimeenpanoa voida siten kattavasti toimialalta edellyttää.

”NÄE ry edellyttää, että optikkoliikkeiden arvonlisäveron vähennysoikeus voidaan edelleen määrittää yrityksen toimesta sen liiketoiminnan erityispiirteet huomioiden. Aiheesta voitaisiin tehdä tämä näkökulma edellä yhteistyössä optikkoalan kanssa uusi ohje, joka on julkinen kaikille ja asianmukaisesti julkaistu Verohallinnon verkkosivulla”, sanoo Tast.

 

Lisätietoja:

Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden NÄE ry, panu.tast@naery.fi, 040 542 2227

Toni Jääskeläinen, veroasiantuntija, Kaupan liitto, toni.jaaskelainen@kauppa.fi, 050 533 0619