Sote-uudistus ja yksityinen silmäterveysala

Silmäterveydenhuollon kuntoon laittaminen on yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti tärkeä asia, sillä alentuneen näön aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuosittain vähintään 1,7 miljardia euroa.

Silmäsairaudet liittyvät usein elimistön muihin sairauksiin, jolloin niiden varhainen tunnistaminen on tärkeä osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Lisäksi heikentynyt näkö altistaa onnettomuuksille. Esimerkiksi lonkkamurtumariski on heikkonäköisillä yli kahdeksankertainen normaalisti näkeviin verrattuna. Niilläkin, joiden näöntarkkuus on heikentynyt vain lievästi, riski on nelinkertainen.

Hallitusohjelma linjaa, että tulevaisuuden sote-palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Toinen linjaus on, että painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle. Tähän liittyen hallitus aikoo käynnistää tulevien sote-keskusten kehittämisohjelman.

Linjaukset ovat hyviä, mutta silmäterveyden kohdalla nousee silloin esiin kaksi tärkeää huomiota:

  • Julkinen sektori ei tällä hetkellä tuota lainkaan perustason silmäterveyden palveluita. Mitä silloin tarkoittaa painopisteen siirtäminen perustasolle, jos palvelun pitää olla pääosin julkista?
  • Hallitusohjelma luettelee, mitä palveluita sote-keskuksiin ainakin tulee. Luettelossa ei mainita silmäterveyden palveluita. Kuitenkin juuri niihin panostamalla saataisiin aikaan merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

NÄE ry:n mielestä mielekkäin tapa kehittää silmäterveydenhuoltoa olisi integroida olemassa oleva yksityisten palveluntuottajien verkosto kiinteäksi osaksi julkista terveydenhuoltoa käyttämällä ostopalveluita ja palveluseteliä.

Palvelusetelin kohdalla kehittämistyön aloittamista ei kannata lykätä siihen saakka, että uusi sote-järjestelmä tulee voimaan. Palvelusetelin käyttö on ollut mahdollista jo kymmenen vuotta, mutta sen käyttö on ollut erityisesti silmäterveydenhuollossa kaihileikkauksia lukuun ottamatta vähäistä. Tähän mennessä käydyn poliittisen keskustelun pohjalta voidaan olettaa, että palveluseteli tulee olemaan yksi väline palveluiden tuottamisessa.