NÄE ry ja silmäterveysala mukana työ- ja elinkeinoministeriön sote-toimialaraportilla

Lataa NÄE ry:n osuus tästä: NÄE ry TEM sote-toimialaraportti 2020

Lataa koko raportti: TEM sote-raportti Terhi Tevameri 2020

Lähde: TEM:in tiedote 15.1.2020

Silmäterveydenhuollon peruspalvelut Suomessa, NÄE ry, Panu Tast, esityksen löydät TEM raportista sivuilta 103 tai voit katsoa sen tallenteesta 45 minuutin kohdalta

 

NÄE suosittelee myös, että tutustut TEM raportin sivulta 113 alkavaan esitykseen Fotoniikka – tulevaisuuden tekijänä myös sote- ja hyvinvointialoilla, Impact Manager, Juha Purmonen

 

Missä mennään sote-toimiala? Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaympäristö on muutoksessa. Kansalliset ja globaalit muutokset luovat epävarmuutta, mikä voi vaikeuttaa yritysten liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Yritykset ovat kuitenkin merkittävässä roolissa palveluiden tuottajina, ja epävarmuus saattaa hidastaa innovaatioiden ja vaikuttavampien palvelujen kehittämistä. Toisaalta haasteet ovat myös mahdollisuus kehittää yhä laadukkaampia palveluja ja edistää niiden vientiä.

Näin arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaraportissa, joka julkaistiin Helsingissä 15.1.2020. Sote-palveluilla tarkoitetaan terveyspalveluja ja sosiaalihuollon palveluja. Sote-palvelujen rajapinnoilla on myös yhä enemmän aloja, jotka kytkeytyvät sote-palveluihin.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut

Sote-palvelualan yritysten määrä on laskenut vuodesta 2017 yhteensä noin 200 yrityksellä. Vuonna 2018 sote-palvelualan yrityksiä oli reilut 18 000, joista suurin osa on terveyspalvelualan yrityksiä. Alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut ja oli lähes 80 000 vuonna 2018.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut mikroyrityksiä lukuun ottamatta. Sote-palveluala on luonteeltaan pienyrittäjyyttä. Erikokoisten yritysten olemassaolo tukee palveluiden uudistumista ja on tärkeää, että kaikenkokoiset yritykset voivat toimia markkinoilla ja pyrkiä kasvuun. Myös sote-palvelualan osaajista käydään yhä kiristyvää kilpailua.

Muutokset tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille

Sote-uudistuksen lisäksi palveluihin vaikuttavat useat kansalliset ja globaalit muutosvoimat. Näitä ovat muun muassa väestön ikääntyminen, kuntien heikentynyt rahoitustilanne, työvoiman saatavuuden haasteet sekä teknologian monet mahdollisuudet.

Muutosvoimat ovat pitkälti itsenäisiä, mutta sote-uudistuksen valmistuminen antaisi paremmat mahdollisuudet hyötyä niistä. Oleellista on, että palveluiden ja teknologian kehittäminen ja käytäntöön soveltaminen luovat mahdollisuuksia suomalaisen alan osaamisen viennille. Kehittämistä ja kasvua tukeva ilmapiiri antaa mahdollisuuden houkutella osaajia Suomeen.

Samanaikaisesti toimialaraportin kanssa julkistettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä terveys- ja liikunta-alan pk-toimialabarometrit. Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Terhi Tevameri, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 3075
neuvotteleva virkamies Mikko Martikainen, TEM, puh. 029 506 4795
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926