Arkipäiväistyvässä digikaupassa piilee monia mahdollisuuksia optiselle ja silmäterveyden alalle

Verkkokaupan kasvu on jatkunut odotetusti ja yhä useampi ostaa verkosta niin tavaroita kuin palveluitakin – jo 85 % Suomen väestöstä tekee digiostoksia. Paytrailin mukaan ulkomaisista verkkokaupoista ostaminen on jonkin verran vähentynyt, mikä viittaisi siihen, että suomalaiset kaupat ovat onnistuneesti kehittäneet tarjoamaansa asiakaskokemusta ja houkutelleet kuluttajia sivuilleen. Näe-lehti peilasi verkkokaupan trendejä näkemisen ja silmäterveyden toimialaan – mikä muuttui viime vuonna ja mihin suuntaan digikauppa kulkee?

Runsas viidennes verkkokauppamyynnin arvosta syntyy palveluista, joita myytiin 2,9 miljardilla eurolla ja 37 % tavarakaupasta, jonka liikevaihdon arvo oli viime vuonna 5,1 miljardia euroa. Suurin digikaupan tuoteryhmä on edelleen matkailu,jonka liikevaihdon kasvu tosin on hidastunut.

Suurimmat syyt ostaa verkosta liittyvät ostamisen helppouteen: ajansäästön ja vaivattomuuden mainitsee yli neljännes digikaupoilla käyvistä kuluttajista. Viidenneksen mukaan verkkokaupan houkuttelevuus piilee siinä, että se on aina avoinna ja mukautuu näin kuluttajan omiin aikatauluihin.

16 prosenttia kertoo pitävänsä verkkokaupasta, koska tuotteita ja hintoja on helppo vertailla, ja 15 prosenttia katsoo verkossa hintojen olevan edullisemmat. Laajempi valikoima ja eksklusiiviset tuotteet keräsivät niin ikään mainintoja.

Edullinen hinta houkuttaa suomalaisia ulkomaisiin verkkokauppoihin edelleen, mutta halvan hinnan merkitys on laskussa – vielä toissa vuonna 71 % kuluttajista kertoi asioivansa ulkomaisessa verkkokaupassa hintojen vuoksi, mutta nyt osuus on pudonnut 61 prosenttiin.

Hyvä valikoima ja saatavuus sen sijaan houkuttaa: 42 %:ia sanoo ostavansa ulkomailta, koska tuotetta ei Suomessa ole saatavilla, ja vajaa kolmannes nimeää syyksi laajemman valikoiman. Lähes viidennes kertoo syyksi ulkomaisesta kaupasta saatavan ainutlaatuisen tuotteen tai palvelun.

Palvelukauppa kasvussa

Nopeimmin kasvaa palveluiden kauppa, jonka osuuden arvioidaan pomppaavan vuodesta 2018 neljällä prosenttiyksiköllä 21 prosenttiin. Kuluttajat kokevat palveluiden ostamisen helpoksi, ja myös yritykset ovat havahtuneet siihen, kuinka suuren joukon kohderyhmää voi verkon kautta tavoittaa – myös kansainvälisesti.

Digitaalinen tavarakauppa kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä. Jo 55 % Suomen väestöstä on ostanut verkosta vaatteita, kenkiä tai asusteita, joihin myös mm. aurinkolasit lukeutuvat. Muotituoteryhmä onkin verkon suurin, ja erityisesti nuorten keskuudessa – jo 63 prosenttia 15–24-vuotiaista on digishoppaillut muotituotteita, ja 66–74-vuotiaistakin 40 %:ia.

Erityisen nopeasti on tavarakaupan segmentissä kasvanut päivittäistavaroiden verkkokauppa, jota etenkin nuoret kuluttajat ovat alkaneet hyödyntää.

Paytrail listaa viisi verkkokaupan trendiä, jotka yritysten kannattaa ottaa huomioon oman toiminnan kehittämisessä.Minkälaisia mahdollisuuksia trendit luovat näkemisen ja silmäterveyden alalle?

1. Kuluttajat ovat yhä vaativampia 

Kuluttajien ostoskäyttäytyminen muuttuu yhä arvolähtöisemmäksi. Esim. ekologisuus tai muuten yhteensopivuus omien arvojen kanssa korostuu, ja kuluttajat ilmaisevat itseään kulutusvalintojen kautta monin tavoin– eivät vain ostamiensa tuotteiden ulkonäöllä vaan myös niiden taustoilla. Näe-lehti kirjoitti viime syksynä mm. kiertotalouden keinoista, joita optisella alalla on otettu käyttöön: mukaan mahtuu niin kierrätystä, uusiokäyttöä kuin materiaalikierron tehostamista.

2. Juuri minulle räätälöity asiakaskokemus on tärkeä 

Personoitu ostokokemus ja onnistunut kohdentaminen ovat toimivan asiakassuhteen tärkeitä rakennuspalikoita. Hyödyntämällä talteen otettua dataa kuluttajille voi tarjota juuri heidän elämäntilanteisiinsa ja tyyliinsä sopivia tuotteita.

Optisessa kaupassa ja silmäterveyspalveluissa tuotteet ja palvelut on totuttu räätälöimään; tutun toimintatavan vieminen digitaaliseen ympäristöön voi sujua helpomminkin kuin monella muulla toimialalla. Niin tuotekohtainen kuin ostopolunkin räätälöinti tarjoaa monia mahdollisuuksia, joista Näe-lehti kirjoitti joulukuussa julkaistussa artikkelissa Optisen kaupan tulevaisuuden 6 trendiä.

Laatua arvostavien kuluttajien personoidut linssiratkaisut ja omien terveystietojen hallinnoinnin mahdollistavan Omatietovaranto-hyvinvointisovelluksen hyödyntäminen ovat esimerkkejä räätälöinnin tuomista mahdollisuuksista.

3. Tekoäly ja sen mahdollisuudet siirtyvät arkeen 

Teknologinen kehitys, erityisesti tekoäly ja automatisaatio, muokkaavat myös optisen alan verkkokauppaa. Alalla on jo saatavilla kameroita, jotka kuvaavat ja mittaavat ihmisen kasvot erittäin tarkasti. Miljooniin mittauskohtiin perustuvan kolmiulotteisen avatarin ylle voi sovittaa jopa satoja erilaisia virtuaalisia kehyksiä.

Niin näkemistä ja silmäterveyttä kuin kasvojen mittasuhteitakin koskevan tiedon tallentaminen ja hyödyntäminen tulevat yhä kiinteämmäksi osaksi liiketoimintaa. Tekoälyn mahdollisuuksista tuotekaupassa kerrottiin Näe-lehdessä joulukuussa. Myös mm. etäyhteydellä tehtävät näöntutkimukset tulevat yleistymään.

4. Mobiilimaksaminen yleistyy vauhdilla 

Yhä useampi kuluttaja ostaa mobiilisti, joten mobiilioptimoitu verkkokauppa on kaiken A ja O. Kaupan liiton selvityksen mukaan mobiiliostaminen yleistyy erittäin nopeasti ja kaikissa ikäluokissa. Älypuhelin on nykyään mukana kaikkialla ja monenlaisissa arjen toimissa, ja helppoutta hakeva kuluttaja arvostaa mahdollisuutta tehdä niin tuotteiden kuin palveluiden hankinnat ajasta ja paikasta riippumatta.

Vaivattomuutta arvostavat myös ikääntyvät kuluttajat ja heidän hyvinvoinnistaan huolta pitävät läheiset – esimerkiksi silmäterveyspalveluiden saatavuus käden ulottuvilla voi olla elämänlaatua merkittävästi parantava elementti.

5. Rohkea kansainvälistyminen avaa ovet uusille markkinoille 

Suomalaiset verkkokaupat toimivat kansainvälisessä kilpailussa jo nyt, halusivat tai eivät. Kuluttajat valitsevat usein ulkomaisen verkkokaupan juuri sen valikoiman vuoksi – koska Suomesta ei vastaavaa tuotetta tai palvelua saa. Samalla tavoin suomalaiset voivat pyrkiä tarjoamaan ainutlaatuisia tuotteita tai palveluita yhä laajemmalle yleisölle.

Lähteenä on käytetty Paytrailin julkaisuja Verkkokaupan trendit 2019 ja Verkkokauppa Suomessa 2019. Verkkokauppa Suomessa on tilastollinen raportti, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sähköisen kaupankäynnin markkinoita Suomessa ja Pohjoismaissa. Raportti perustuu YouGov-tutkimuslaitoksen vuonna 2019 toisella neljänneksellä tekemään kyselyyn sekä suomalaisten maksupalveluntarjoajien julkisiin tilinpäätöstietoihin. Kyselytutkimus perustuu 7 000 kuluttajan haastatteluun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 2 000 vastaajista asuu Suomessa. 

Paytrailin raportti Verkkokaupan trendit 2019 on julkaisu, johon on koottu valittujen asiantuntijoiden tuoreimmat näkemykset verkkokaupan kehityksestä. Raporttiin haastateltiin verkkokaupan kärkinimiä: Leevi Parsamaa, Mikki Inkeroista (Kamux), Teemu Kiiskeä (Finnish Design Shop), Joose Vettenrantaa (Pakettikauppa), Hanna Liimataista (Siliä), Markus Lauriota (Paytrail) ja Nico Härköstä (Sininen Härkä), kutakin heidän oman erikoisasiantuntemuksensa näkökulmasta.