Näköhavaintoja Suomesta, osa 2: Silmälaseihin panostetaan entistä enemmän

Näköhavaintoja Suomesta on artikkelisarja, joka keskittyy suomalaisten näkemiseen vuonna 2019. NÄE ry teetti Taloustutkimuksen kanssa ”Silmälasien käyttö ja näönkorjaus Suomessa 2019” -kyselyn, johon osallistui yhteensä 1 005 vastaajaa 90 paikkakunnalla. Kysely luo kattavan kuvan siitä, miten suomalaiset esimerkiksi käyttävät silmälaseja ja näkemisen palveluita. Kyselyn tuloksia avataan artikkelisarjassa teema kerrallaan: toinen osa keskittyy silmälasien ostamiseen. 

Suomalaiset ovat silmälasikansaa, sillä noin 70 prosenttia väestöstä käyttää laseja. Niiden käyttö on edelleen yleisempää vanhemmissa ikäryhmissä, ja lasit löytyvätkin jo melkein kaikilta yli 60-vuotiailta.  

Nuorten naisten silmälasien käyttö on yleistynyt

Kyselystä selvisi, että nuorten naisten silmälasien käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Merkittävin kasvu on tapahtunut 15–19-vuotiaiden naisten silmälasien käytössä. Heistä 52 prosenttia käyttää silmälaseja, kun kolme vuotta sitten vastaava osuus oli 22 prosenttia. Samanikäisistä miehistä laseja käyttää kyselyn mukaan 14 prosenttia. 

Suomalaiset omistavat keskimäärin kahdet silmälasit, ja miehet omistavat tavallisesti useammat lasit kuin naiset. Eniten – keskimäärin 3,27 kappaletta – laseja on 50–59-vuotiailla miehillä.  

Silmälaseihin panostetaan rahallisesti 

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli ostanut uudet silmälasit kahden edellisen vuoden aikana. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä todennäköisemmin hän oli ostanut uudet lasit kahden vuoden sisällä. Ikäpolvien välillä ei juuri ollut eroja siinä, kuinka suuri osuus oli ostanut lasit yli viisi vuotta sitten: osuudet vaihtelivat 6–8 prosentin välillä. 

Suomalaiset käyttivät viime ostoskerrallaan lasien hankintaan keskimäärin 397 euroa. Se on kaksikymmentä euroa enemmän kuin vuonna 2016 ja noin kolmekymmentä euroa enemmän vuoteen 2014 verrattuna.  

Laseihin käytettyyn euromäärään vaikuttaa suomalaisten mieltymys yksi-, kaksi- tai moniteholinsseihin. Yksitehoja käyttää 53 prosenttia ja kaksi- tai monitehoja 49 prosenttia vastaajista. Vain noin kymmenesosa käyttää valmislaseja.

Yksi- tai useampi tehoiset linssit on suunniteltu asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ja esimerkiksi monitehot valmistetaan aina yksilöllisesti. Yksilöllisen valmistustapansa vuoksi räätälöidyt linssit ovat usein kalliimpia kuin valmislinssit. 

Valtaosa vastanneista (88 %) oli kaiken kaikkiaan tyytyväisiä viimeksi ostamiinsa laseihin ja niiden hinta-laatusuhteeseen. Monitehojen ja muiden yli 500 euroa maksavien lasien ostajat olivat kuitenkin muita tyytymättömämpiä ostokseensa ja sen hinta-laatusuhteeseen.  

Terveyspalvelut ovat optikkoliikkeissä toivottuja 

Suurin osa suomalaisista ostaa lasinsa kotimaassa optikkoliikkeessä.  Toiseksi suosituin ostopaikka on tavaratalot ja kirjakaupat, joista 5 prosenttia kyselyyn vastanneista osti silmälasinsa.  

Muita suomalaisten käyttämiä ostopaikkoja ovat muun muassa optikkoliikkeet tai muut kaupat ulkomailla, huoltoasemat ja kioskit, verkkokauppa ja apteekki.  

Niiden suosio oli vähäistä, vain muutaman prosentin luokkaa viime vuonna. Siinä missä optikkoliikkeiden suosio nousi hieman vuoden 2016 verrattuna, muiden ostopaikkojen laski. 

Optikkoliikkeen valinnassa oli vastaajille myös tärkeää, että liike tarjoaa erilaisia silmäterveyden palveluja.  Lähes 70 prosenttia vastaajista halusi, että liikkeessä on mahdollisuus optikon tekemään silmän terveystarkastukseen. Silmälääkärin palveluita kaipasi puolestaan hieman yli puolet vastaajista, mutta 38 prosentille ne eivät vaikuttaneet merkittävästi optikkoliikkeen valintaan. 

Lisätietoja kyselytutkimuksesta