Piilolinssi hidastaa lapsen likinäköisyyden kehittymistä

Myopiakontrolli eli likinäköisyyden kehityksen hidastaminen on yksi alan polttavimmista aiheista. Piilolinssivalmistaja CooperVision on kehittänyt likinäköisyyden hillitsemiseksi MiSight-linssin, jonka käytöstä on positiivisia tuloksia. – Oma kokemukseni on, että myopian kehitys pysähtyy jopa 99 prosentissa kaikista tapauksista, kertoo optometristi Satu Järvinen optikkoliike Kirkassilmästä.

Lasten likinäköisyys yleistyy Suomessa, kuten muuallakin maailmassa

Lähes kolmasosa koko maailman väestöstä ei näe kauas ilman näönkorjausta. Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli 47 % eurooppalaisista ikäryhmässä 25–29 vuotta ovat likinäköisiä eli myooppeja. On jopa puhuttu kansanterveyskriisistä ja ennustettu, että vuonna 2050 puolet maailman väestöstä ovat myooppeja.

Tämä tarkoittaa silmäsairausriskin kasvamista. Myoopeilla on suurempi riski esimerkiksi kaihin, glaukooman ja myopisen makulopatian kehittymiseen.

Tutkimusten mukaan nuorten likinäköisyys on Suomessa peräti kaksinkertaistunut 1960-luvulta 2000-luvun alkuun asti. Optikoiden vastaanotoilla on huomattu sama.

– Kyllä likinäköisyyden kasvu näkyy. Mielenkiintoista on miettiä, että johtuuko se siitä, että lapsia tutkitaan enemmän kuin aiemmin vai digitalisaatiosta, kertoo Satu Järvinen optikkoliike Kirkassilmästä.

Tarkkaa syytä likinäköisyyden yleistymiselle ei tiedetä. Taustalla on todennäköisesti lähinäön käytön lisääntyminen ja ulkoilun vähentyminen, jotka molemmat ovat seurausta muun muassa lisääntyneestä mobiililaitteiden käytöstä. Joka tapauksessa kyseessä on globaali ilmiö, joka keskittyy erityisesti nuoriin.

Miten piilolinssi auttaa myopian hidastamisessa?

Myopian estämiseen eli myopiakontrolliin on havahduttu useissa maissa. Suurimmat muutokset myopiassa tapahtuvat ikävuosien 6–16 välillä, joten myopiaseuranta aloitetaan nykyisin jo 4-vuotiaana. Tässä vaiheessa on vielä mahdollista hidastaa myopian kehittymistä joko silmälasien, piilolinssien tai lääkeaineiden avulla.

– Lääkeaineiden käyttö on melko harvinaista Suomessa. Meillä keskitytään pääsääntöisesti pehmeiden piilolinssien mahdollistamaan näönkorjaukseen ja ortokeratologiaan. Se tarkoittaa kovien happea läpäisevien, yön yli pidettävien piilolinssien sovitusta. Yksilöllisesti muotoiltujen linssien tarkoituksena on muokata tilapäisesti sarveiskalvoa ja näin pyritään vähentämään olemassa olevaa taittovirhettä, kertoo Järvinen.

Optikkoliike Kirkassilmässässä on saatu hyviä tuloksia piilolinssien avulla. Käytössä ovat olleet CooperVisionin MiSight-linssit.

– Käyttökokemukset ovat olleet pääosin todella hyviä. Myopian kehitys on pysähtynyt jopa 99 % tapauksista 6 kuukauden käytön jälkeen, kertoo Järvinen.

CooperVisionin MiSight on myopiaa hoitava erikoispiilolinssi. Sen teknologia perustuu linssin reuna-alueilla oleviin epätarkkuusalueisiin, jotka vähentävät silmämunan epänormaalia pituuskasvua ja näin estävät likinäköisyyttä kehittymästä niin suureksi kuin se kasvaisi ilman korjausta.

Kyseessä on pehmeä, kertakäyttöinen hydrogeelilinssi, jota käytetään suurin osa hereilläoloajasta.

Haittavaikutuksia ei ole havaittu, ja piilolinssin hinta on vertailukelpoinen tavallisiin kertakäyttöisiin piilolinsseihin.

– Asiakkaiden mielestä linssit ovat olleet helpot käyttää ja miellyttävät silmässä. Alkuun näkeminen on erilaista, kuin aiemmin, mutta muutaman päivän sisällä tuntuu ihan normaalilta. Kertakäyttöisinä ne ovat myös huolettomat käyttää, Järvinen kertoo käyttökokemuksista.

”Nuoret hyötyvät linsseistä varmasti”

Piilolinssin käyttö olisi parasta aloittaa 8–12-vuotiaana ja seurata käyttöä kontrollikäynnein.

– Oma sovituskäytäntöni on, että linssejä saa käyttää koko päivän, ellei esteitä käytölle ole, esim. liian kuivat silmät. Haluan kontrolloida ensimmäisen viikon jälkeen, 3 kuukauden käytön jälkeen ja sen jälkeen puolivuosittain, Järvinen kertoo.

Järvinen kertoo, että valtaosa lapsista oppii käyttämään piilolinssejä, kunhan heidät opastaa alkuun. Lapset sitoutuvat parhaiten linssien käyttöön, kun koko perheellä on ymmärrystä likinäköisyydestä.

– Nuoret hyötyvät linsseistä varmasti! Omat asiakkaani, jotka olen valinnut tähän hoitomuotoon, ovat olleet sitoutuneita, eikä haasteita ole ollut. Kuitenkin lapsiasiakkaan kohdalla koko perheen sitoutuminen on tärkeää. Vanhempien on hyvä ymmärtää, mistä myopiassa on kyse, jotta hoito varmasti onnistuu.

Likinäköisyys yleistyy niin selkeästi, että vaihtoehtoisia korjaustapoja tarvitaan jatkossakin.

– Koetan koko ajan kouluttautua lisää myopiakontrollin hoitomuotoihin, joten toivottavasti tulevaisuudessa saan lisättyä hoitoja asiakkailleni, Järvinen pohtii.