STM: Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään 2.4.2020 hallituksen esittävän työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt tekivät 18.3.2020 maan hallitukselle esityksen toimista, joilla voitaisiin alentaa työllistämisen kustannuksia, joustavoittaa työlainsäädäntöä ja parantaa työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Esitys on osa hallituksen 20.3. sopimia taloustoimia koronavirusepidemian haittojen minimoimiseksi.Yhtenä ehdotuksena oli työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäinen alentaminen. Työeläkevakuutusyhtiöiden työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä.

Lue koko STM:n tiedote: Työnantajan työeläkevakuutusmaksuja esitetään alennettavaksi koronaviruksen aiheuttaman vaikean taloustilanteen vuoksi