STM: Hallitus esittää koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea

Sosiaali- ja terveysministeriö  tiedotti eilen 16.4.2020 esityksestään väliaikaisesta tuesta palkatta töistä poissa oleville.

Ansionmenetystä korvattaisiin silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

Koronaepidemian vuoksi palkatta töistä poissa olevat voisivat hakea väliaikaista tukea. Tuki korvaisi vanhemman ansionmenetystä ja turvaisi toimeentuloa silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti. Tukeen olisi oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.

Lue koko Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Hallitus esittää koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea