Ikääntyminen ja silmäterveydenhuolto – mitä aiheesta pitää tietää?

Käynnissä on valtakunnallinen Vanhustenviikko. Se on hyvä hetki nostaa esiin näkemisen ja silmäterveyden yhtä ajankohtaisinta aihetta: ikäihmisten silmäterveydenhuoltoa. Väestön ikärakenne on nopeassa murroksessa niin Suomessa kuin maailmalla. Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan kun työikäinen väestö vähenee. Alalla se tarkoittaa sitä, että seuraavan vuosikymmenen kuluessa väestön ikääntymisestä johtuvat silmäterveydenhuollon resurssiongelmat vain kasvavat.

Väestön ikääntyminen sekä kaksinkertaistaa kaihista, diabeettisista silmäsairauksista, glaukoomasta ja silmänpohjan ikärappeumista kärsivien potilaiden lukumäärän että pääosin näistä sairausryhmistä muulle terveydenhuollolle aiheutuvat, jo nyt vuosittain 1,7 miljardin euron suuruiset kustannukset. Silmäterveydenhuollon asiakaskäynnit tulevat samaan aikaan neljä – tai jopa kahdeksankertaistumaan – nykyisestä

NÄE ry on tehnyt lausuntopyynnön iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta ja palvelusuositusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Myös alan tuore sote-lausunto keskittyy ikääntyvän väestön palveluhaasteiden ratkaisemiseen.

Kokosimme yhteen alan tärkeimmät poiminnat ikäihmisten silmäterveydenhuollon haasteista ja NÄE ry:n ratkaisuehdotuksista. Ne antavat hyvän käsityksen siitä, miten alalla viedään eteenpäin ikäihmisten silmäterveydenhuoltoa.

Ikääntyneiden näkö vaatii varhaista puuttumista

Kun iso väestöryhmä ikääntyy, myös silmäsairaudet moninkertaistuvat ja vaativat yhä nopeaa puuttumista – sekä rahaa. Tohtori Robert Andersson, optikko Ismo Kivinen ja professori Hannu Uusitalo kertovat Näe-lehdessä ikääntyneiden silmäterveyspalveluiden haasteista ja kustannuksista Suomessa ja USA:ssa.

Lue lisää

NÄE ry:n lausunnot: Uudistusta iäkkäiden palvelukokonaisuuteen ja laatusuosituksiin

Iäkkäiden henkilöiden palveluita määrittelevä lainsäädäntö ei tällä hetkellä velvoita tarjoamaan iäkkäille systemaattisia silmäterveydenhuollon ja näkemisen palveluita. NÄE on jättänyt lausunnon koskien iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamista ja palvelusuositusta.

Lue lisää

NÄE ry:n sote-lausunto: Hallituksen esitys rajoittaa mahdollisuuksia vastata ikääntyvän väestön palveluhaasteeseen

NÄE ja Suomen Optometrian Ammattilaiset ry SOA ovat tyytymättömiä hallituksen lakiluonnokseen sote- ja maakuntauudistuksesta. Hallituksen esitystä on korjattava merkittävästi, sillä se jättää huomioimatta silmäterveydenhuollon peruspalveluiden nykyisen tuotantotavan, sen taloudellisen tehokkuuden ja palvelutuotantoon tosiasiallisesti käytettävissä olevat henkilöresurssit.

Lue lisää

NÄE ry:n laskelma: yksityisen silmäterveydenhuollon palvelutuotannon hyödyntäminen säästäisi yhteiskunnalle kymmeniä miljoonia euroja joka vuosi

NÄE ry:n laskelma näyttää, miten yksityisiä palveluntuottajia hyödyntäen on mahdollista saavuttaa huomattavia julkisen talouden säästöjä: arviolta yli 30 miljoonaa euroa vuosittain. Silmäterveydenhuoltopalvelut voisi tuottaa jo nykytilanteessa siten, että yhteiskunnan varoja säästyy samalla, kun palveluiden saatavuus paranee. Laskelma perustuu julkisiin tietoihin.

Lue lisää