Linjaukset ja kannat

NÄE ry on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme liittyneet EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Tälle sivulle on koottu NÄE ry:n linjaukset ja kannat.

NÄE ry:n ratkaisuehdotukset

1. Silmäterveydenhuollon palvelut

Silmäterveydenhuollon kuntoon laittaminen on yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti tärkeä asia, sillä alentuneen näön aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuosittain vähintään 1,7 miljardia euroa.

Lue täältä tiivis taustoituksemme.

NÄE ry:n julkaisu: Yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoima

NÄE ry:n julkaisu: Julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotanto optikkoliikkeessä

NÄE ry Ratkaisuehdotus Optikkoliikkeen asema terveydenhuollossa 28.8.2019

2. Palveluseteli

Palveluseteli: Hyvään hoitoon ilman jonottamista

3. Kaihikirurgia

NÄE ry Ratkaisuehdotus Kaihikirurgian yhteisrahoitus 23.8.2019

NÄE ry:n lausunnot

1. Lääkinnälliset laitteet

NÄE ry Lausunto lääkinnällisten laitteiden siirrosta Valvirasta Fimeaan 14.6.2019

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet

NÄE ry lausunto. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuuksista. 041119

3. Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

NÄE ry:n lausunto. Verohallinnon arvonlisäveroilmoituksen uudet tietosisällöt. 8.11.2019

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

NÄE ry lausunto asiakastietolaista 17.1.2020