Linjaukset ja kannat

NÄE ry on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme liittyneet EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Tälle sivulle on koottu NÄE ry:n linjaukset ja kannat.

NÄE ry:n ratkaisuehdotukset

Silmäterveydenhuollon palvelut

Tutustu sivustoomme: Silmäterveyspalvelut.fi

Silmäterveydenhuollon kuntoon laittaminen on yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti tärkeä asia, sillä alentuneen näön aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuosittain vähintään 1,7 miljardia euroa.

Lue täältä tiivis taustoituksemme.

NÄE ry:n julkaisu: Yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoima

NÄE ry:n julkaisu: Julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotanto optikkoliikkeessä

NÄE ry Ratkaisuehdotus Optikkoliikkeen asema terveydenhuollossa 23.4.2020

Palveluseteli

Palveluseteli: Hyvään hoitoon ilman jonottamista

Kaihikirurgia

NÄE ry Ratkaisuehdotus Kaihikirurgian yhteisrahoitus 23.8.2019

NÄE ry:n lausunnot

Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko

NÄE ry lausunto Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko 22.5.2020

Yrittäjyysstrategia

NÄE ry lausunto Yrittäjyysstrategia 09042020

Lääkinnälliset laitteet

NÄE ry:n lausunto. Hallituksen esitys EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi. 20.2.2020.

NÄE ry Lausunto lääkinnällisten laitteiden siirrosta Valvirasta Fimeaan 14.6.2019

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräät siihen liittyvät lait

NÄE ry lausunto asiakastietolaista 17.1.2020

Verohallinnon arvonlisäveroilmoitus

NÄE ry:n lausunto. Verohallinnon arvonlisäveroilmoituksen uudet tietosisällöt. 8.11.2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuudet

NÄE ry lausunto. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionosuuksista. 041119