Lausunnot ja linjaukset

NÄE ry on sitoutunut kaikessa toiminnassaan hyvän ja avoimen edunvalvontatavan periaatteisiin. Olemme liittyneet EU:n edunvalvojarekisteriin, jonka tarkoituksena on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä. Kotimaan edunvalvonnassa noudatamme samoja avoimuuden ja hyvän edunvalvontatavan periaatteita.

Tälle sivulle on koottu NÄE ry:n linjaukset ja kannat.

NÄE ry:n ratkaisuehdotukset

Silmäterveydenhuollon palvelut

NÄE ry Silmäterveyspalveluiden kustannusvertailulaskelma 23.6.2020

Tutustu sivustoomme: Silmäterveyspalvelut.fi

Silmäterveydenhuollon kuntoon laittaminen on yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti tärkeä asia, sillä alentuneen näön aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuosittain vähintään 1,7 miljardia euroa.

Lue täältä tiivis taustoituksemme.

NÄE ry:n julkaisu: Yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoima

NÄE ry:n julkaisu: Julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotanto optikkoliikkeessä

NÄE ry Ratkaisuehdotus Optikkoliikkeen asema terveydenhuollossa 3.6.2020

Palveluseteli

Palveluseteli: Hyvään hoitoon ilman jonottamista

Kaihikirurgia

NÄE ry Ratkaisuehdotus Kaihikirurgian yhteisrahoitus 23.8.2019