Clinical Optometry – ”Tutkinnon suorittaneet tulevat olemaan muutoksen keihäänkärkiä”

Haku kliinisen optometrian ylempään AMK-tutkintoon on nyt käynnissä. Tutkintovastaavana toimiva optometrian yliopettaja Robert Andersson ja opintoja parhaillaan suorittava optometristi Pasi Hiukka kannustavat alan ammattilaisia kansainvälisestikin merkittävien opintojen pariin. He muistuttavat, että etenkin väestön ikääntymisen aiheuttamat silmäsairaudet synnyttävät Suomessa ja maailmalla kasvavaa tarvetta Master-tason silmäterveyden ammattilaisista.

Silmälääketieteestä ja biolääketieteestä koostuvat kliinisen optometrian ammattikorkeakouluopinnot, Clinical Optometry, antavat valmiudet tehdä korkeatasoisia silmien terveystarkastuksia ja toimia optometriaan ja silmäterveyteen liittyvissä vaativissa tehtävissä, osana moniammatillisia tiimejä.

Kliinisen optometrian ylemmät ammattikorkeakouluopinnot ovat odotettu tutkintokokonaisuus Suomessa. Opinnot eroavat hieman muiden Pohjoismaiden vastaavista.

– Master-tutkintoja, joissa on näin vahva silmäterveyspainotus, on Euroopassa vielä melko vähän, kertoo Kliinisen optometrian Master-opintojen tutkintovastaavana toimiva optometrian yliopettaja Robert Andersson.

Suomen ensimmäinen optometrian ylempi ammattikorkeakoulututkinto starttasi Oamkissa syksyllä 2020. Silloin myös optometristi ja yrittäjä Pasi Hiukka aloitti opinnot, joista oli pitkään haaveillut. Hiukan mukaan koulutuksesta saa omaan työkalupakkiin sellaisia työkaluja, joilla on mahdollisuus pärjätä tulevaisuudessa näönhuollon ammattilaisena.

– Valmistuin optikoksi Oulun ammattikorkeakoulusta 1997. Siitä lähtien optinen ala on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi. Muutos ei onnistu ilman jatkuvaa kouluttautumista ja itsensä kehittämistä. Kliinisen optometrian Master-tutkinnon suorittaneet tulevat olemaan tuon muutoksen keihäänkärkinä, hän sanoo.

Lue lisää Pasin opiskelusta >

Koulutus tarjoaa opiskelijalle monia urapolkuja ja mahdollisuuden edistää kansanterveyttä

Opintojen ensimmäiset puoli vuotta käydään läpi tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä ja samalla alustetaan omaa lopputyötä. Sen jälkeen syvennytään kliinisen optometrian teoriaopintoihin ja käytännön harjoituksiin sekä edistetään lopputyötä. Opinnot ovat englanniksi.

Tutkinto tarjoaa opiskelijalle monipuolisia uramahdollisuuksia sekä valmiuksia tehdä kansanterveyttä edistävää työtä.

– Koulutuksella pyritään vastaamaan Suomen väestön ikääntymisen aiheuttamaan kasvavaan tarpeeseen Master-tason silmäterveyden ammattilaisista. Kliinisen optometrian Master-tutkinto antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä esimerkiksi kliinisistä silmäterveydenhuollon palveluista vastaavana optometristina, kliinisenä sairaalaoptometristina tai kliinisenä tutkijana. Opinnot avaavat mahdollisuuden työskennellä myös väitöstutkimuksen parissa, Andersson avaa uramahdollisuuksia.

Hakuaika seuraavaan koulutusohjelmaan on 7.–20. tammikuuta 2021. Koulutus sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita osaamisensa kehittämisestä ja optometrian kliinisestä puolesta.

Hae tutkintoon tästä >