Pekka Palmu: Optinen ala ennen, nyt ja tulevaisuudessa

NÄE ry:n täyttäessä nuorekkaat 80 vuotta on hyvä hetki pohtia, kuinka optinen ala on muuttunut. Näitä muutoksia pohtii blogitekstissään NÄE ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Palmu.

”Kun vuonna 1976 aloitin optikko-oppilaana Raumalla, ala oli monin tavoin erilainen kuin nykyään. Tuolloin silmälaseja valmistettiin optikkoliikkeissä, ja linssit olivat pääsääntöisesti lasia, koska muovilinssi vasta teki tuloaan.

Vuosikymmenten saatossa ala on muuttunut huimasti. Yksi merkittävä muutos on ollut lähinäön merkityksen kasvaminen. Vietämme jo lapsesta lähtien paljon aikaa digitaalisten laitteiden parissa, mikä rasittaa näköjärjestelmäämme aivan uudella tavalla. Myös silmäsairauksia on enemmän kuin ennen, mikä johtuu väestön ikääntymisestä.

Optisella alalla pohditaankin nyt, kuinka voimme vastata näihin muutoksiin. Keskeisin keino on laajentaa optometristin toimenkuvaa silmätautien erikoislääkärin rinnalla. Saumattoman yhteistyön optometristien ja lääkärien välillä tulisi olla kaksisuuntaista, jolloin molemmat voisivat lähettää asiakkaan eteenpäin toistensa vastaanotoille.

Nykyään kaksisuuntaisuus ei aina toteudu. Vastaavanlaista yhteistyötä tehdään kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa sekä suuhygienistien ja hammaslääkärien välillä Suomessa.

Optometristien toimenkuvan laajentamista pohdin jo NÄE ry:n 75-vuotispäivän kunniaksi. Viidessä vuodessa on näkynyt jo viitteitä muutoksesta. Esimerkiksi HUSissa optometristien määrä on kasvanut merkittävästi. Tarve optometristien toimenkuvan laajentamiselle on siis tunnistettu ja suunta on oikea.

Viime vuonna saavutimme myös ilahduttavan merkkipaalun, kun Suomen ensimmäinen kliinisen optometrian ylempi AMK-tutkinto (Clinical Optometry) alkoi Oulussa. Jatkokouluttautuminen ja tietotaidon lisääminen ovat tärkeässä roolissa, kun keskustelemme näönhuollon työnjaosta.

NÄE ry on vienyt jo vuosikymmenten ajan alaa rohkeasti eteenpäin. Järjestön juuret ulottuvat vuoteen 1941, jolloin perustettiin Suomen Optinen ja Kirurginen kauppayhdistys. Sittemmin nimi vaihtui Suomen Optiseksi Toimialaksi, kunnes vuonna 2016 nimeksi tuli nykyinen Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry.

Järjestötoiminnalla onkin pitkään ollut keskeinen rooli alan kehittämisessä. Monia muutoksia on vuosien varrella saatu aikaan. Esimerkiksi piilolinssien määrääminen, silmänpaineen mittaaminen ja 8 vuotta täyttäneiden tutkiminen ovat nykyään arkipäivää, mutta aina näin ei ole ollut.

Nykyään yksi NÄE ry:n tehtävistä on huolehtia, että optikkoliikkeiden verkosto toimii ympäri harvaan asuttua maatamme. Laadukkaiden palveluiden tulee olla mahdollisimman hyvin saatavilla myös syrjäseuduilla. Yhdessä meidän on huolehdittava siitä, että tämä on liikkeille taloudellisesti mahdollista.

NÄE ry pitää jatkossakin huolen, että alamme kehittyy laadukkaasti. Tulevaisuudessa järjestöömme voisi kuulua myös silmätautien erikoislääkäreitä, mikä lisäisi ymmärrystä ja yhteistyötä alan ammattikuntien välillä.

Tehdään siis jatkossakin entistä parempaa optometriaa!”

Pekka Palmu, NÄE ry:n puheenjohtaja