Kaupan liiton ja Toimihenkilöliitto ERTOn suositukset paikallisesta sopimisesta

Koronaviruksesta johtuva tilanne ja sen hallitsemiseksi tehtävät rajoitustoimet voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita ja kriisejä optisella alalla. Lainsäädännössä ja Optikoiden työehtosopimuksessa on useita mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, jonka avulla voidaan saada helpotusta tällaisessa tilanteessa.

Kaupan liitolla ja Toimihenkilöliitto ERTOlla on yhteinen huoli optisen alan yritysten tilanteesta ja työpaikkojen säilymisestä sekä optisen alan terveydenhuollon ammattilaisten jaksamisesta ja terveysturvallisuudesta. Koronavirustilanne ja sen vuoksi tehtävät toimet voivat aiheuttaa muutostarpeita todella nopeasti. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että työnantajat ja työntekijät yhdessä varautuvat mahdollisiin haasteisiin jo hyvissä ajoin.

Työnantajat ja työntekijät voivat ennakollisesti sopien varautua äkillisiin muutostilanteisiin siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Liitot suosittelevat yhdessä, että työnantaja ja työntekijät sekä heidän edustajansa hyödyntävät paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella ja inhimillisellä tavalla. Paikallinen sopiminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen, mutta yhdessä kannattaa miettiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja vaikeassa tilanteessa.

Tarkemmin suosituksista löydät täältä.