Optikkoliike on lain tarkoittama terveydenhuollon toimintayksikkö

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt virheellistä tietoa siitä, että osa optikkoliikkeistä vaatisi henkilökunnan rokottamista tai rokotepakkoa omana päätöksenään. Keskusteluissa esitetyt väitteet ovat virheellisiä. Yksikään NÄE ry:n jäsenyritys ei ole tietojemme mukaan tehnyt omia päätöksiä rokotuksista, vaan noudattavat 1.1.2022 voimaan tulleen tartuntatautilain määräaikaisen muutoksen määräyksiä.

Jokainen optikkoliike on lain tarkoittama terveydenhuollon toimintayksikkö, kuten myös terveyskeskus, lääkärikeskus tai hammaslääkäriasema. Myös optikkoliikkeet joutuvat noudattamaan eduskunnan päätöstä tartuntatautilain muuttamisesta. Eduskunnan joulukuun lopulla hyväksymä muutos koski tartuntatautilain 58 d pykälää ja se koskee kaikkia terveydenhuollon toimintayksikköjä, niin julkisia kuin yksityisiä. Lain tarkoituksena on suojata asiakkaita ja sillä pyritään minimoimaan riskit erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden käynneiltä terveydenhuollon palveluissa.

Tartuntatautilain muutos tuli voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyssä on kuukauden siirtymäaika, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi halutessaan aloittaa rokotesuojan hankkimisen.

Muutos tarkoittaa sitä, että optikkoliikkeiden pitää 1.2.2022 alkaen edellyttää riskiryhmien kanssa asiakaskontaktissa tai samoissa tiloissa työskentelevältä henkilöstöltä, että heillä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Vaatimus koskee kaikkia yrityksen asiakastiloissa toimivia yrityksen työntekijöitä, niin optikoita, myyjiä kuin silmälääkäreitäkin.

Lue ohjeistus optikkoliikkeille COVID-19-käytännöistä