Suomen Yrittäjät tuottaneet sote-tietopaketin aluevaltuutetuille

Suomen Yrittäjät ovat yhdessä hyvinvointialojen toimialajärjestöjen kanssa tehneet tiiviin tietopaketin aluevaltuutetuille.

Aluevaltuustoilla on terveyden ja hyvinvoinnin koordinoinnissa mukana paljon liikkuvia palasia. Väestön ikääntymisen mukanaan tuoman hoidon- ja hoivantarpeen kasvu, ennaltaehkäisevien palveluiden varmistaminen sekä terveyden edistämisestä huolehtiminen.

Ratkaisu piilee yhteistyössä. Yhteistyö yritysten ja järjestöjen kanssa on jo ennen sote-uudistusta tuottanut erinomaisia tuloksia palveluiden saatavuuden, kustannustehokkuuden ja laadun suhteen.

Tietopaketissa esitellään näkökulmia sekä käytännön keinoja yhteistyön kehittämiseen ja mahdollisuuksiin.

Suomen Yrittäjät: Sote-tietopaketti aluevaltuutetuille