Yhdessä teimme töitä kohti maailman parasta näönhuoltoa – NÄE ry:n vuosi 2022 

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n ensisijainen tehtävä on edesauttaa optisen kaupan ja yksityisen silmäterveydenhuollon toimijoiden toimintaedellytyksiä, edistäen samalla ihmisten elämänlaatua. Vuonna 2022 pääsimme jälleen vaikuttamaan alan tulevaisuuteen niin yhteistyön, edunvalvonnan kuin jäsenpalvelujen kautta. Keväällä 2023 optisen alan edunvalvonta siirtää katseensa entistä vahvemmin kohti kevään 2023 eduskuntavaaleja. 

Vaikuttavuudella ja yhteistyöllä jäsenten eduksi 

Vuonna 2022 optisen kaupan ytimeen nousivat lääkinnälliset laitteet, henkilösuojaimet, lisäravinteet sekä kansainvälisestikin alaa puhuttava vastuullisuus. Vuoden aikana NÄE sekä tuki jäsenyrityksiään muun muassa uusissa MDR:n mukaisissa rekisteröinneissä että viranomaistaho Fimeaa ponnisteluissa mahdollisimman vähän toimintaa haittaavan säätelyn toteuttamisessa. Tällä saralla työ myös jatkuu, lääkinnällisten laitteiden EU-asetusten käytäntöön soveltaminen on vielä kesken.  

Terveydenhuollon painopisteet käsittivät toimintayksiköiden, ammattihenkilöstön sekä terveydenhuoltojärjestelmän ja sen rahoituksen kehitykseen liittyvät kysymykset. Hyvinvointialueiden vaikuttamistyössä onnistuimme muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päättäessä ottaa palvelusetelit käyttöön erilaisiin näönhuollon ostopalveluihin. 

Vuonna 2022 NÄE kokosi jäsenilleen sekä medialle tilastointia niin optisen alan liiketoiminnan kuin trendien osalta. Verkkosivuja kehitettiin palvelemaan myös kansainvälisiä jäseniä: naery.fi löytyy nyt myös englanninkielisenä rinnakkaissivustona

Erikoiskaupan liitto ETU ry:n kanssa yhteistyössä linjatut erikoiskaupan keskeiset vaikuttamistyön tavoitteet muovasivat optisen kaupan työtämme läpi vuoden 2022. Suuntaviivat toiminnallemme antoivat yrittämiseen ja työllistämiseen kannustava verotus, kasvun mahdollistava tasapuolinen toimintaympäristö, tulevaisuuden kasvun mahdollistavat innovaatiot sekä toimivat työmarkkinat. Tähtäimessämme olivat esimerkiksi kuluttajansuojalain ja kelakorvauksien muutokset. Optisen alan kuluttajaoikeudellisen käytännöt -ohjeistus päivitettiin syyskuussa 2022. Kuluttajaoikeudelliset käytännöt määrittelevät jokaisen optikon ja silmälääkärin oikeudet ja vastuut sekä alan eettiset käytännöt.  Kattava opas antaa neuvoja kuluttajan ja optikon välisiin tilanteisiin, kaupan ja palvelun näkökulmasta.  

Syksyllä 2022 Erikoiskaupan liiton kanssa yhteistyössä toteutettiin ostokäyttäytymistutkimus, jossa tutkittiin erikoiskauppatoimialojen ostopolkuja. Tutkimus osoitti suomalaisten olevan vähentämässä käyttötavaroiden hankintaa, ainoana poikkeuksena näkemiseen liittyvät tuotteet ja palvelut, joissa rahan käytön ennakoitiin hieman kasvavan – huolimatta vallitsevasti taloustilanteesta. 

Vaikutimme aktiivisesti myös monien muiden erikoiskauppaan ja terveydenhuoltoon liittyvien edunvalvontajärjestöjen, kuten Suomen Yrittäjien, Hyvinvointiala HALI ry:n, Kaupan liiton sekä Lääkäripalveluyritykset LPY:n, kanssa. NÄE ry ja LPY esittivät Suomen Yrittäjille liittokokousaloitteen sairausvakuutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen. Aloite hyväksyttiin sellaisenaan Suomen Yrittäjien tavoitteeksi Yrittäjien liittokokouksessa lokakuussa 2022. 

NÄE:llä oli lukuisia tapaamisia poliittisten toimijoiden ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden kanssa. Puolueiden eduskuntavaalitavoitteet valmisteltiin pääosin syksyn 2022 aikana. NÄE tapasi systemaattisesti keskeisten puolueiden hallitusohjelman kirjoittajia ja toi esille alan tilannetta sekä keskeisimpiä uudistamistarpeita. Vaikuttamistyö terveydenhuollon resurssien turvaamiseksi jatkuu ja vauhtia lisätään lähestyttäessä kevään 2023 eduskuntavaaleja.  

Koulutus ja osaaminen 

Jatkuva koulutus ja osaamisen kehittäminen ovat alamme peruskiviä. Helmikuussa kokosimme optisen alan virtuaalisesti yhteen NÄE2022 Optometriapäiville ja syyskuussa Oulun Optometria Forumissa pääsimme viimein tapaamaan myös kasvotusten. Vuoteen mahtui myös webinaareja tutkimusjulkistuksia, viimeisimpänä joulukuussa julkaistu Silmälasien käyttö ja näönkorjaus Suomessa 2022 -tutkimus. Tapahtumia ja koulutuksia toteutettiin myös yhteistyössä muiden edunvalvontajärjestöjen kanssa. 

Kiinteänä osana koulutusten ja osaamisen kehittämistä teimme tiivistä yhteistyötä niin Metropolia ammattikorkeakoulun kuin Oulun ammattikorkeakoulun optometrian tutkinto-ohjelmien avainhenkilöiden kanssa. Teimme hartiavoimin töitä esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kliinisen optometrian maisteritutkinnon vakiinnuttamiseksi ja hakijamäärän kasvattamiseksi. Vuoteen kuului myös optometrian AMK-tutkinto -ohjelmien kansainvälisen akkreditoinnin valmistelu ja rahoittaminen. 

Kevätkaudella 2023 katseet tiiviisti eduskuntavaaleihin 

Silmätautien hoitojonot ovat kasvaneet merkittävän pitkiksi, hoitoon pääsy on monella hyvinvointialueella hoitotakuuaikojen yli. Vaalikaudella 2023–2027 tarvitsemmekin ratkaisuja Suomen silmäterveydenhuollon haasteisiin. Vain siten voimme parantaa suomalaisten mahdollisuuksia saada laadukasta ja oikea-aikaista hoitoa. NÄEn eduskuntavaalitavoitteet julkaistiin kesäkuussa. 

Vaalikevät aloitetaan 25.1.2023 yhteistyössä Bonnier-median ja Suomen Yrittäjien kanssa järjestettävässä Suuri sote-seminaarissa. Tapahtumassa mukana ovat myös muut Yrittäjien sote-toimialajärjestöt.  

Kevään edetessä painopiste siirtyy vaalityövaikuttamiseen sekä hallitusohjelmatyöhön valmistautumiseen. Vuonna 2023 NÄEllä on katse tulevaan – nähdään yhdessä parempi huominen.