Lääkejakelun uudistaminen lisää yritysten yhdenvertaista kohtelua

Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry ajaa yhtenä vaalitavoitteenaan lääkejakelun uudistamista. Tavoitteena on mahdollistaa sekä terveydenhuollon palvelut että lääkejakelu yksityisen terveydenhuollon sääntelykehyksessä. Tällöin esimerkiksi optikkoliikekäynnillä asiakkaalla olisi nykyisen palvelun lisäksi lääkkeidensaantimahdollisuus. Lääkejakelua uudistamalla vahvistettaisiin myös kilpailuneutraliteettia sekä elinkeinoharjoittajien yhdenvertaisesta kohtelusta.

NÄE ry haluaa lääkejakelun ja apteekit mukaan yksityisen terveydenhuollon sääntelykehykseen. Käytännössä muutos tarkoittaisi yhdenvertaista ja asiakaskeskeistä toimintatapaa. Siinä terveydenhuollon asiakas voisi hankkia nykytapaan apteekista lääkkeiden lisäksi tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluita ja jatkossa myös tarvitsemiaan lääkkeitä terveydenhuollon palveluita tuottavista yrityksistä, kuten optikkoliikkeistä. 

Nykyisellä mallilla lääkejakelua voivat toteuttaa vain apteekit, joilla on lisäksi ainoina toimijoina mahdollisuus tuottaa saman katon alla terveydenhuolto- ja hyvinvointipalveluita. Nykyisellään lääkejakelun sääntely perustuu omistajuuteen. NÄEn tavoitteena on saada lääkejakelun sääntelyn lähtökohdaksi laatu, turvallisuus ja saavutettavuus omistajuuden sijaan. 

”Optisen alan toiminta koostuu luvanvaraisista silmäterveyspalveluista ja tarkasti säännellystä lääkinnällisten laitteiden kaupasta. Optikkoliikkeet toimivat siis kaikinpuolinen säännellyllä toimialalla”, kertoo NÄE ry:n hallituksen puheenjohtaja, optikko ja yrittäjä Henri Vuorinen

Lääkkeiden jakelusta ja lääkitysturvallisuudesta vastaisi jatkossakin paikasta riippumatta koulutettu farmasian ammattihenkilö. Malli olisi täysin vastaava, kuin apteekkien sisällä yleistynyt tapa tuottaa terveydenhuollon palveluita erillisyhtiön kautta sen palveluksessa olevien laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastuulla, mutta käänteinen.   

”Sääntelyperusta uudistukselle on jo osittain olemassa. Farmasian ammattihenkilöiden sääntely on jo vuonna 1994 tuotu terveydenhuollon ammattihenkilölain piiriin ja erillinen farmasian ammattihenkilöiden sääntely lakkautettu. Nyt on korkea aika yhdistää myös apteekkien itsensä sääntely muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa. Apteekeilla ja muilla terveydenhuollon toimijoilla pitää olla samat toiminnan ehdot niin palveluntuotannon- kuin lääkejakelun osalta”, sanoo NÄE ry:n toimitusjohtaja  Panu Tast.  

Lääkejakelun uudistamisen lisäksi NÄE ry:n tavoitteena on lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveron asettaminen samalle tasolla lääkkeiden arvonlisäveron kanssa.  

”EU-sääntely mahdollistaa uudistuksen mainiosti. Muutoksen hyödyt kohdistuisivat erityisesti paljon lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käyttäviin, jotka usein ovat samaan aikaan ikääntyneintä osaa väestöstämme”, kommentoi Tast. 

Silmäsairauksien hoitoon kirjoitetuista resepteistä ylivoimaisen suuri osa kirjoitetaan asiakkaalle optikkoliikkeissä. Asiakkaan kannalta olisi helppoa ja taloudellista saada hoidettua omaa terveyttään mahdollisimman vaivattomasti ilman asiointia useissa paikoissa. 

”On kustannustehokasta saada resepti ja lääke samasta paikasta – helppous ja selkeys lääkkeiden saannista on ennen kaikkea asiakkaan etu. Optikkoliikkeiden tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa tuo säästöjä yhteiskunnalle”, kommentoi Vuorinen. 

Artikkeli on viimeinen osa kolmiosaista artikkelisarjaa, jossa esitellään Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry:n eduskuntavaalitavoitteet toimenpidekokonaisuuskohtaisesti. NÄE ry:n eduskuntavaalitavoitteet sisältävät kolme toimenpidekokonaisuutta: silmäterveydenhuollon resurssien oikeellinen kohdennus ja kustannustehokas hoito, hoitoon pääsyn varmistaminen ja hoitohenkilöstön riittävyys sekä lääkejakelun tasapuolinen uudistaminen. Lue artikkelisarjan ensimmäinen osa Näkeminen ja silmäterveys NÄE ry kääntää katseet tulevaisuuteen – vaalitavoitteissa laitetaan silmäterveydenhuollon kustannukset kuriin ja toinen osa Kuka hoitaa silmäterveyttämme, kun 1,5 miljoonaa käyntikertaa moninkertaistuu? – Hoitoon pääsy ja hoitohenkilöstön riittävyys turvattava.