Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua päätöksentekijöiltä! 

Markus Kalmi

Uusi eduskunta aloitti työnsä pääsiäisen jälkeen. Viime vaalikaudella hallitus keskittyi hoitamaan kriisejä. Nyt valituilta kansanedustajilta ja uudelta hallitukselta odotetaan ratkaisuja pidemmän aikavälin haasteisiin.

Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna valitut uudet ja paikkansa uusineet kansanedustajat aloittelevat parhaillaan uutta vaalikautta Arkadianmäellä. Poliittisilla päättäjillä onkin edessään melkoinen savotta, kun julkisen talouden alijäämää lähdetään kuromaan umpeen. Samalla pitäisi pystyä pitämään huolta koulutuksen ja sote-palveluiden riittävästä resurssoinnista, puhumattakaan tarvittavista panostuksista turvallisuuteen ja sosiaaliturvaan. 

Viime hallituskausi kului hyvin pitkälti toinen toistaan kamalampien kriisien hoitamiseen. Nyt pitäisi pystyä keskittymään käsillä oleviin ongelmiin ja etsiä toimivia ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. 

Edellinen hallitus sai kriisien hoidon lomassa aikaiseksi sote-ratkaisun ja uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa. Sotesta olisi pitänyt puhua enemmän vaalien alla, jotta ongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät ja erilaiset ratkaisumallit olisivat tulleet näkyviksi. Vaikka uusi hallintomalli saatiin pystytettyä, eivät vanhat ongelmat ole kadonneet mihinkään. Loputtomat hoitojonot, hoitohenkilöstöpula, toimimattomat tietojärjestelmät ja heikko hankintaosaaminen ovat yhä riesanamme.  

Uudelta eduskunnalta kaivataankin nyt uudenlaista ajattelua ja ennen kaikkea rohkeutta tehdä päätöksiä, jotta uusi sote-malli saadaan aidosti toimimaan. Samaa pitää pystyä odottamaan hyvinvointialueiden valtuutetuilta ja alueita vetämään palkatuilta johtajilta. Hyvinvointialueiden pitää heittää päältään viranomaiskaapu ja sovittaa itsensä asiakaspalvelumoodiin. Uudet tietojärjestelmät ja palveluratkaisut pitää rakentaa potilaiden näkökulmasta, hallinnon näkökulman sijaan. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä on syvennettävä, jotta suomalaisille saataisiin tuotettua mahdollisimman kustannustehokkaita ja oikea-aikaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.  

Erikoiskaupan liittoon kuuluvat terveysaloja edustavat järjestöt haluavat omalta osaltaan auttaa poliittisia päättäjiä, tuomalla omia rakentavia ratkaisuehdotuksia muun muassa sote-palveluiden lukuisiin ongelmiin. Yhdistykset perustivat maaliskuussa uuden ETU Terveysalat yhteistyöhankkeen. Yhteistyön tavoitteena on uusien ratkaisujen tarjoaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Näitä esityksiä tarvitaan ja ne on syytä myös ottaa huomioon päätöksenteossa. Yhdessä voimme löytää keinoja tarjota ikääntyvälle väestölle laadukkaita terveyspalveluita myös tulevaisuudessa.  

Markus Kalmi, Erikoiskaupan liitto Etu ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja