Vastajulkaistu yksityisen silmäterveydenhuollon palvelukuvaus helpottaa palvelusetelin käyttöönottoa

Yksityistä silmäterveysalaa edustava NÄE ry on julkaissut ohjeistuksen  julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palveluiden tuotannosta optikkoliikkeissä sekä yksityisen silmäterveydenhuollon palveluluettelon. Julkaisut ovat ladattavissa NÄE ry:n verkkosivuilta.

Kokonaisuuden on laatinut optometristeista, lääkäreistä sekä terveys- ja kauppatieteilijöistä koostunut moniammatillinen työryhmä. Se on tarkoitettu apuvälineeksi sekä julkisia palveluita hankkiville organisaatioille että palveluita tuottaville yrityksille.

”Palveluluettelo-dokumentti auttaa julkisia toimijoita hahmottamaan, mitä tutkimuksia ja hoitoja optikkoliikkeiltä voidaan ostaa julkisten palveluiden tueksi, Ohjeistus-dokumentti puolestaan määrittelemään, mitä palveluntuottajilta kannattaa edellyttää julkisissa hankinnoissa kilpailutusta, ilmoittautumismenettelyä tai palveluseteliä välineenä käyttäen”, sanoo NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Yrityksille Ohjeistus toimii listauksena siitä, millaisia resursseja, osaamista ja välineitä niillä pitäisi vähintään olla, jotta ne voivat osallistua vakavasti otettavina toimijoina julkisesti rahoitettujen terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.” Se ei sido eikä rajaa toimijoiden mahdollisuuksia toimia halutessaan toisin.

Ohjeistuksessa on pyritty linjaamaan asiat käytännönläheisellä ja jatkuvaa kehitystä edistävällä tavalla. Se ei yksityiskohtien tasolla lukittaudu tällä hetkellä vallitseviin toimintatapoihin ja teknologioihin vaan se mahdollistaa toimintatapojen, prosessien ja teknologioiden jatkuvan kehittämisen.

Julkaistuista dokumenteista toinen, Palveluluettelo, perustuu suurimpien sairaanhoitopiirien jo toteutuneisiin kilpailutus- ja ulkoistuspäätöksiin. Kaikkia dokumentissa mainittuja palveluita tuotetaan jo nyt yksityisissä NÄE ry:n jäsenyrityksissä jossain päin Suomea.

Palveluluettelossa kuvataan ne silmäterveydenhuollon palvelut, joita optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen ja silmälaboratorioineen, yksityiset silmäklinikat ja -sairaalat voivat tuottaa kunnille, maakunnille, kuntayhtymille tai sairaanhoitopiireille. Kaikkia dokumentissa mainittuja palveluita on mahdollista tuottaa nykyisen palveluseteli- ja hankintalain puitteissa.

Kaikki yksityiset silmäterveydenhuollon palveluntuottajat eivät tuota kaikkia dokumentissa mainittuja palveluita. Palveluntuottajat voivat olla erikoistuneita yhden tai useamman palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Palvelukuvaus saa vielä myöhemmin tuekseen oman verkkosivuston.

Dokumentit:

Julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotanto optikkoliikkeissä – moniammatillisen työryhmän laatima palvelukuvaus

Yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoima

Lisätietoa:
Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi

TAUSTAKSI: Sote-uudistus ja yksityinen silmäterveyden toimiala