Kela tarkensi silmätutkimuksen korvauskäytäntöjään

Kelan korvauskäsittelyssä on kiinnitetty huomioita siihen, että joissakin tapauksissa potilaille on määrätty ja teetetty yleisestä linjasta poikkeavan runsaasti silmätutkimuksia, joko yksittäisinä tutkimuksina tai rutiiniluonteisina tutkimuspaketteina.

Kelan toteaa, että korvauksen piiriin kuuluvat vain välttämättömät, Käypä hoidon mukaiset ja lääkärin määräämät tutkimukset. Näistä voidaan maksaa korvausta Kelan linjauksen mukaan myös silloin, kun tutkimusten tekijänä on optikko, kunhan optikkoliikkeellä on toimilupa myös silmätutkimusten tuottamiseen. Huomioitava on myös, että tutkimuksen tarve pitää aina harkita tapauskohtaisesti, rutiininomaisesti kaikille pelkän diagnoosin perusteella tehtäviä tutkimuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

Kelan tiedote: Silmätutkimusten korvauskäytännöt 2022

Lue myös Kelan aiemmat tiedotteet silmäkirurgiasta:

Kelan tiedote: Harmaakaihikirurgian korvaaminen sairausvakuutuksesta 2020

Kelan tiedote: Taittovirhe- ja harmaakaihikirurgian sairausvakuutuskorvaukset 2013