Strategia ja edunvalvonta

Toimialastrategia 2012-2020

Näkemisen ja silmäterveyden toimialan kehitystä ohjaa toimialastrategia, jonka painopisteet ovat voimassa vuoteen 2020. Strategiaa viedään eteenpäin joka toimintakaudella avainprojektien avulla.

Strategiajakson kokonaistavoitteet

 • Näönhuollon peruspalvelut tuotetaan jäsenyrityksissä
 • Palveluliiketoiminnan osuus on 20 % toimialan liikevaihdosta
 • Digitalisaatio toimialan omin ehdoin
 • EU-yhteensopiva koulutusjärjestelmä

Toimialastrategia 2012-2020 (pdf)

Edunvalvonnan painopisteet

NÄE ry on asettanut vuosille 2019–20 kärkitoimia, jotka jakaantuvat elinkeino- ja terveydenhuoltopolitiikkaan sekä osaamisen kehittämiseen ja uudistuviin toimintamalleihin. Edunvalvontatyön tukena toimivat viestintä, tutkimustyö ja koulutus. Asioita ajetaan eteenpäin yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen ja EU:n tasolla.

Kärkitoimet kaudella 2019–20:

Elinkeinopolitiikka

 • Optikkoliikkeiden terveydenhuoltopalveluiden alv
 • EU:n lääkinnälliset laitteet -asetus (MDR)
 • Moniammatillinen lääkejakelu
 • Toimialastrategia 2015

Terveydenhuoltopolitiikka

 • Silmäterveysyritykset osaksi peruspalveluntuotantoa
 • Optikkoliikkeiden yhteensopivuus terveydenhuollon järjestelmiin
 • Terveydenhuollon ammattihenkilölain kokonaisuudistus ja SV-laki
 • Koululaisten näöntutkimus

Osaamisen kehittäminen

 • Optometrian tutkinto-ohjelmat
 • Lisäkouluttautuneiden optometristien silmäterveysosaaminen
 • Optometristien ja silmälääkärien täydennyskouluttautuminen
 • Ortoptistikoulutuksen käynnistäminen

Uudistuvat toimintamallit

 • Digitaalinen kauppa & terveydenhuolto
 • Optometristi-silmälääkäri -yhteistyö
 • NÄE ry:n rakenne ja jäsenohjaus
 • Kanta-järjestelmän kehitys

Katso koko järjestöstrategia ja toimintasuunnitelma 2019-2020.