Ohjeistus optikkoliikkeille COVID-19-käytäntöjen keventämiseksi

Artikkelia päivitetty 7.10.2021 (artikkeli alun perin julkaistu 3.6.2020/päivitetty 25.3.2021)

Yleistä
1. Muutokset aiempaan ohjeistukseen
2. Suositeltavat käytännöt myymälässä
3. Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla
4. Ohjeet asiakkaalle / potilaalle
5. Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia
6. Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

Yleistä

Suomessa hallitus on antanut uudet linjaukset koronarajoitusten purkamiseen ja yhteiskunnan avaamiseen syksyllä 2021. Koronakriisin hallintaan tarkoitettu hybridistrategia ja sen toimintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä epidemiatilannetta. Strategiassa linjataan periaatteista, joilla epidemiaa hallitaan ja yhteiskunta voidaan avata sekä rajoituksia purkaa. Päivitetyn strategian lisäksi parantunut rokotekattavuus sekä terveysviranomaisten uudet ohjeistukset mahdollistavat kaupan koronakäytäntöjen keventämisen.  

1 Muutokset aiempaan ohjeistukseen

Kaupan liiton työryhmän 7.10.2021 julkaisemiin toimintaohjeisiin perustuen myös 
optikkoliikkeiden koronakäytäntöjä voidaan keventää huomioiden alueelliset- ja valtakunnalliset viranomaissuositukset sekä optikkoliikkeissä tuotettavien terveydenhuollon palveluiden erityispiirteet. 

Poistuvia suosituksia

Huomioitava on, että tartuntatautilaki 58 c ja d § velvoittavat edelleen valtakunnallisesti ja ovat voimassa 31.12.2021 saakka 

58 c § velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita, myös optikkoliikkeitä koko Suomessa ja 58 d § on käytössä tarvittaessa AVI:n päätöksellä.  

Kohta c velvoittaa edelleen kaikkia; 

 • Käsien puhdistusmahdollisuutta asiakkaille ja henkilöstölle 
 • Riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevia toimintaohjeita 
 • Tehostetun siivouksen käytäntöjä 

Kohta d puolestaan on osin käytössä alueellisesti paikallisen AVI:n päätöksellä: 

 • 58 d §:n lähikontaktin määritelmä (2 m raja) poistuu ja yrityksiltä edellytetään lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisyä ja hallintaa (STM:n ohjauskirje 28.9.21
 • Mikäli AVI tekee alueella 58 d §:n mukaisen päätöksen, yrityksien on edelleen laadittava suunnitelma lähikontaktin aiheuttaman tartuntariskin ehkäisemisestä ja hallinnasta myymälässä (58 h §) 
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

2 Suositeltavat käytännöt myymälässä

 • Tartuntatautilain 31.12.2021 asti voimassa olevat 58 c ja d § on huomioitava edelleen valtakunnallisesti (käsien puhdistusmahdollisuus, turvallisen asioinnin ohjeet sekä tehostettu siivous).  
  • Varmista, että käsihuuhdetta on jatkuvasti saatavilla annostelupisteissä, kuten tartuntatautilaki edellyttää 
  • Muista ylläpitää tartuntatautilain mukaisia turvallisen asioinnin toimintaohjeita myymälöissä (ml. ohjeet ja kuulutukset) 
   • Ohjeistus käsihygieniasta, käsien pesusta, käsidesin käytöstä tai tarvittaessa suojakäsineiden käytöstä, on oltava myymälässä nähtävillä. 
 • NÄE ry suosittaa lisäksi, että pandemia-aikana myymälään asennetut suojapleksit (ehkäisevät infektioita ja lisäävät fyysistä turvallisuutta) ja lattiatarrat jätetään mahdollisuuksien mukaan toistaiseksi käyttöön riippumatta alueen koronarajoituksista, jotta ne ovat käytettävissä, mikäli pandemiatilanne pahenee  
 • Työturvallisuuslaki (738/2002, 10 §) edellyttää työnantajia tunnistamaan ja arvioimaan työpaikan vaaratekijät ja huomioimaan niissä myös biologiset vaaratekijät, kuten tartuntataudit 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin; etenkään mikäli työntekijällä on koronavirukseen tai flunssaan viittaavia oireita. 

Maskisuositus

 • Maskin käytöstä voidaan luopua myymälöissä, joiden alueilla ei ole voimassa viranomaissuosituksia niiden käytöstä sisätiloissa 
 • Mikäli palvelutilanne on pitkäkestoinen (yhtäjaksoisesti yli 15 min yksittäisen henkilön läheisyydessä), suositamme harkitsemaan maskin käyttöä  
 • Mikäli asiakas kertoo palvelutilanteessa tai sitä ennen olevansa rokottamaton tai kärsivänsä immuunipuutossairaudesta, suosittelemme maskin käyttöä 
 • Myymälän suosittaessa maskin käyttöä asiakkaille, suositamme maskin, visiirin tai asiakaspalvelupisteiden suojapleksien käytön edellyttämistä myös henkilöstöltä 
 • Mikäli yritys päättää luopua myymälässä maskisuosituksesta ja henkilöstön osalta niiden käytön edellyttämisestä, on tiedostettava, että tilanne voi epidemiatilanteen huonontuessa muuttua ja sairaanhoitopiiri alkaa uudelleen suosittaa maskin käyttöä alueella. On tärkeää säilyttää valmius palata aiemmin sovellettuun käytäntöön viipymättä. 
 • Mikäli yrityksen sosiaalitilat ovat pienet ja tiloissa on kerralla useita henkilöitä, suositamme henkilöstölle maskin käyttöä tilassa 
 • Suositamme tarjoamaan maskeja henkilöstölle heidän halutessaan myös alueilla, joilla ei ole voimassa maskisuositusta 
 • Suositamme, että työnantajat suosittavat vahvasti työntekijöilleen koronarokotuksen ottamista 

3 Suositeltavat käytännöt optometristi- ja silmälääkärivastaanotoilla 

 • Potilaiden/asiakkaiden kanssa on tutkimustiloissa noudatettava tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä, kuten tehostettu siivous ja riittävän etäisyyden ylläpitäminen (voimassa 31.12.2021 asti). 
 • Kädet on pestävä ja desinfioitava ennen ja jälkeen tutkimusten teon 
 • Oireisena ei pidä tulla töihin; etenkään mikäli ammatinharjoittajalla tai työntekijällä on koronavirukseen tai flunssaan viittaavia oireita. 

Välineiden desinfiointi

 • Kaikki pinnat ja välineet, joihin asiakas on ollut kontaktissa, tulee desinfioida asiakkaiden välissä 
 • Silmämikroskoopissa tulee käyttää välipleksiä. Mikroskoopin leukatuki ja otsapanta on desinfioitava jokaisen asiakkaan jälkeen 
 • Sovituspiilolinssit tulee puhdistaa peroksidiliuoksessa ensin ilman neutralointiainetta ja sitten neutralointiaineen kanssa 

Maskisuositukset

 • Maskisuositus on voimassa kaikissa optikkoliikkeissä tapahtuvissa terveydenhuollon palvelutilanteissa, optometristin- ja silmälääkärin- ja muissa silmätutkimuksissa 
 • Terveydenhuollon palvelutilanteissa suositellaan myös asiakkaalle/potilaalle kasvomaskin käyttöä 
 • Ammattilaisille tulee taata henkilökohtaiset suojautumisvälineet. Suojautumisvälineitä tulee kuitenkin käyttää harkiten ja säästäväisesti 

4 Ohjeet asiakkaalle/potilaalle

 • Asioi optikkoliikkeessä vain terveenä 
 • Puhdista kädet tullessasi, yski ja aivasta hihaan 
 • Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin 
 • Mikäli alueella on voimassa viranomaissuositus maskin käytöstä julkisissa tiloissa, käytä maskia myös optikolla 
 • Erityisesti ruuhka- ja jonotustilanteissa sekä pitkäkestoisissa palvelutilanteissa (yhtäjaksoisesti yli 15 min yksittäisen henkilön läheisyydessä) harkitse maskin käyttöä, koko Suomen alueella 
 • Mikäli kärsit immuunipuutossairaudesta tai olet rokottamaton, kerro siitä optikkoliikkeen henkilökunnalle 
 • Noudattamalla näitä turvallisen asioinnin ohjeita: 
  • suojaat itsesi lisäksi myös optikkoliikkeen henkilöstöä ja muita asiakkaita infektioiden leviämiseltä 
  • varmistat, että asiointi on mahdollisimman turvallista ja häiriötöntä 

5 Näin seuraat alueellisia viranomaisohjeistuksia

Koronatilanteen hoitamisen siirryttyä valtakunnallisesta viranomaisohjauksesta alueelliselle tasolle on entistä tärkeämpää, että optikkoliikkeissä on sovittu käytännöt alueellisten määräysten ja suosituksien seurantaan. Seurantaa voi olla tarpeen tehdä alue- ja myymälätasoisesti. 

Seurannan suunnittelu

 • Määrittele seurannan vastuuhenkilö(t) 
 • Huomioi seurantaa toteuttaessasi, mitkä ovat yrityksiä velvoittavia määräyksiä (esim. AVI:n turvavälipäätökset) ja mitkä ovat suosituksia, joiden soveltamisesta yritys voi päättää 
 • Sovi yrityksessä tehtävien toimenpiteiden ja päätösten viestinnästä 

Seurannan toteutus

 • Seuraa Aluehallintoviraston (AVI) määräyksiä ja suosituksia ja mikäli niitä on voimassa alueellasi, toimi niiden mukaan 
  • Internetissä AVI.fi / Uutishuone / Tietoa / Usein kysytyt kysymykset / Usein kysyttyä koronaviruksesta > Voimassa olevat ja voimaan tulevat rajoitukset > paina: + Mitkä ovat voimassa olevat turvaväli- tai sulkemispäätökset? 
  • Mikäli alueellasi on voimassa oleva tartuntatautilain 58 d § mukainen turvavälipäätös, huolehdi, että myymälässä on laadittuna lain 58 h § mukainen suunnitelma turvavälien varmistamisesta
 • Seuraa kuntasi määräyksiä ja suosituksia ja toimi niiden mukaan 
  • Kuntien kotisivut. Huom. osalla kunnista on erilliset koronasivut ja osalla on ainoastaan linkki alueen SHP:n koronasivuille. 
  • Esim. https://www.jyvaskyla.fi/ > Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta > Jyväskylässä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset à johtopäätös: Jyväskylässä ei ole 5.10.21 voimassa olevia rajoituksia kaupoille 

Huomioi, että viranomaismääräykset ja –suositukset saattavat muuttua nopeasti koronatilanteen niin edellyttäessä. Siksi on tärkeää säilyttää valmius palata päivitetyn määräyksen tai suosituksen mukaisiin käytäntöihin. 

6 Lisätietoja ja hyödyllisiä sivustoja

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ulkoministeriö, Työterveyslaitos, European Council of Optometry and Optics ECOO:n ohjeistus optometrian alalla toimiville yrityksille asteittaisen rajoitusten purun aikana sekä Kaupan liiton koronaohjeistus 7.10.2021.